De groene kamer

La chambre verte

Iedere plant is gekozen om dit palet met tinten van één kleur te verzachten: van het bijna zwarte groen over het wit-groene en het groen-gele tot het allerzachtste groen, zonder het lichtspel op het glinsterende en het matte loof te vergeten.
De natuur is een permanent wonder dat ons blijft verblijden.